2002 р. - проект "Міжрегіональний семінар “Інтерактивні театри як форма пропаганди гендерної рівності”, квітень, 2002

Міжрегіональний семінар

”Інтерактивні театри як форма пропаганди гендерної рівності”

23 - 26 квітня 2002 року

 

На початку третього тисячоліття увага міжнародної спільноти все більше зосереджується на питаннях людського розвитку, серед яких досягнення гендерної рівності є одним з найважливіших. Впровадження гендерної рівності в систему суспільних відносин в усіх сферах соціального життя, реформування на цій основі громадського й державного управління є також потужним резервом та імпульсом до прогресу, суспільних здобутків і відтворення ресурсного потенціалу України.

Конституція України (стаття 24) гарантує всім громадянам рівні права незалежно від статі. Але юридична рівність не завжди обумовлює рівність фактичну. Саме тому з усією очевидністю постало завдання інтегрування гендерного підходу в державну політику України,  просування гендерної рівності в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Україна підписала ряд документів, в яких передбачається подальше просування шляхом гендерної демократизації. Це спонукає до вивчення ще не вирішених гендерних проблем, до висвітлення гендерної ситуації в суспільстві,  усвідомлення необхідності постійно підкреслювати важливість гендерної проблематики як серед осіб, що приймають рішення в державі, так і на рівні громадської думки.

Протягом тривалого часу проблема гендерної нерівності не вважалася першочерговою. Справді, більш актуальними завжди були економічні питання. Проте неможливо досягти процвітання, в тому числі економічного, коли більша частина суспільства не користується рівними правами. Якщо одна із статей потерпає від нерівності, наслідки цього накопичуються в суспільстві, і в результаті програють усі. Дискримінація гальмує розвиток особистості, розкриття творчого, духовного та трудового потенціалу громадян.

Актуальність теми полягає також у тому, що країна, яка обрала шлях  інтегрування до світової спільноти, має визнати людину, її права своєю головною цінністю. Це означає, що жінки і чоловіки, які відрізняються за біологічними ознаками, повинні бути рівноправними у суспільному контексті. Інтегрування гендерного підходу в державну політику визнає своєю метою запобігання дискримінації за ознакою статі в будь-якій галузі суспільного життя: економічній, політичній, освітній, культурній тощо.

 

Всеукраїнський громадський центр “Волонтер за підтримкою Державного комітету у справах сім’ї та молоді та відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації з 23 по 26 квітня 2002 року проводив семінар-тренінг “Інтерактивні театри як форма пропаганди гендерної рівності”.

Загальна мета семінару-тренінгу: популяризація гендерної рівності шляхом впровадження форми організації волонтерських груп – створення інтерактивних театрів.

 

Завдання семінару-тренінгу:

·         визначити базові поняття у сфері гендерної проблематики;

·         проаналізувати принцип гендерної рівності у контексті культурно-національних традицій;

·         розробити форми популяризації гендерної рівності;

·         проаналізувати законодавчу базу щодо захисту прав жінок;

·         розглянути досвід організації інтерактивних театрів та волонтерських груп;

·         розробити програми виступу інтерактивного театру за 4-ма напрямами.

 

У семінарі взяли участь 40 осіб, серед яких були голови осередків та заступники голів осередків ВГЦ “Волонтер”, соціальні працівники,  які займаються розвитком волонтерського руху в мережі Центрів соціальних служб для молоді та студентська молодь Шевченківського району.

Протягом проведення тренінгових занять учасники семінарів засвоїли ряд основних термінів та понять з гендерної проблематики, розглянули основні законодавчі акти по захисту прав жінок та забезпеченню рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків, напрацювали багато різноманітних форм пропаганди гендерної рівності та вийшли на інтерактивні театри як одну з найефективніших форм, вивчили поняття, необхідні для ефективної та плідної роботи по організації та діяльності театрів вуличного дійства.

Слід зазначити, що для учасників семінару була організована зустріч з Левченко Катериною Борисівною, президентом міжнародної правозахисної жіночої організації “Ла Страда – Україна”, яка спрямовує свою діяльність на боротьбу з торгівлею жнками. Катерина Борисівна висвітлила діяльність “Ла Стради”, окреслила законодавчі основи діяльності організацій, що працюють у сфері захисту жінок, визначила перспективи розвитку державної політики у цій сфері.

За час проведення семінарів його учасники мали змогу визначити також закони та традиції інтерактивного театру, розглянути широке коло проблем, пов’язаних з його організацією, набором волонтерів-акторів та організаторів інтерактивних театрів, їх підготовкою. Спробували себе у створенні реклами для діючих інтерактивних театрів.

Учасниками семінарів було обговорено ряд питань щодо стратегічного планування роботи театрів вуличного дійства.

Учасники отримали інформаційні матеріали з питань гендерної проблематики, а також посібник “Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху”, виданий ВГЦ “Волонтер”, який містить рекомендації по створенню театрів вуличного дійства.

 

Учасники семінарів мали змогу закріпити свої знання, отримані під час занять, на практиці. Програма семінару була запланована таким чином, що семінаристи у вечірні години, отримуючи певні завдання, приймали участь у конкурсах театральної майстерності (“Ігротерапія”,”Star-Teenager” тощо), елементи яких могли використовувати у роботі інтерактивного театру.

А також учасники мали змогу спробувати себе у ролях акторів, організаторів, режисерів, костюмерів інтерактивного театру. Семінаристи були об’єднані у чотири групи, кожна з яких працювала над створенням програми театрального дійства за одним з напрямків (Денс-театр, КВК-театр, Ігровий-театр, Драм-театр). На заключній сесії відбулася презентація роботи груп. Не дивлячись на досить невеликий термін підготовки, всі виступи були дуже вдалими.

В останній день семінару учасники мали змогу взяти участь у прем`єрі програми театру вуличного дійства “Волонтерська служба “Місто” Всеукраїнського громадського центру “Волонтер”, що відбулася на Хрещатику, виступ було присвячено профілактиці наркоманії.

 

За результатами анкетування всі учасники семінару задоволені програмою та роботою тренерів, були висловлені побажання щодо подальших зустрічей, обміну досвідом та проведення нових навчальних семінарів-тренінгів з даної теми.

 

 

Прокоментувати цей запис
Тут ще немає коментарів

 

Введіть код, який вказаний на зображенні 

e-mail: ten_z@ukr.net

м. Київ,
вул. Довженка, 2, кім. 53
(у приміщенні Київського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)